poster-user-maddlain

MADDLAIN

De PowerPointpresentaties vertoond tijdens de studiedag ‘Inside the User’s Mind’ kunnen hier gedownload worden.

Inside the User’s Mind – Studiedag

Op 22 februari 2017 organiseren de partners van het MADDLAIN-project een studiedag gericht op de studie van de gebruiken en behoeften van bezoekers van archieven en bibliotheken. Ze willen hun onderzoeksresultaten voorstellen, deze vergelijken met andere studies en van gedachten wisselen met collega’s van andere erfgoedinstellingen. Drie punten staan voorop in de discussie:

  • De wetenschappelijke benadering en de gebruikte analysemethoden in het kader van dit soort projecten (web analytics, logbestanden, interviews, online enquêtes, focusgroepen, usability testing). Het doel is om de problemen in verband met de uitvoering ervan en hun effectiviteit te bespreken.
  • De resultaten. Welke doelgroepen werden geïdentificeerd? Wat zijn hun verwachtingen? Welke overeenkomsten zijn er tussen de verschillende instellingen?
  • De concrete reacties van bibliotheken en archieven op de maatschappelijke veranderingen en nieuwe verwachtingen.

Praktisch:
Wanneer? Woensdag 22 februari 2017, van 8.30 tot 17.30 uur.
Waar? Koninklijke Bibliotheek van België
Inschrijving gratis via de website van de Koninklijke Bibliotheek
Het volledige programma vindt u hier.