Sophie Vandepontseele

Sophie VandepontseeleSophie Vandepontseele is directeur van de Hedendaagse Collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België. Een van de doelstellingen van de operationele directie “Hedendaagse Collecties” is om de e-learning diensten voor de studenten menswetenschappen verder te ontwikkelen.

In het verleden stond Sophie aan het hoofd van de “Archief en Documentatie” afdeling van de algemene directie “Oorlogsslachtoffers” van de FOD Sociale Zekerheid. Ze ontwikkelde verschillende projecten op het gebied van erfgoeddigitalisering en documentmanagement. Later vervoegde ze het project management team van “NoVo” van de FOD Sociale Zekerheid, waar ze verantwoordelijk was voor de problematiek rond papieren archieven in het kader van de overgang van de FOD naar een papierloze omgeving. In de geest van de “NoVo” cultuurverandering nam zij ook het beheer van de bibliotheek van de FOD Sociale Zekerheid voor haar rekening, met als belangrijkste doelstelling de bibliotheek te transformeren tot een krachtig hulpmiddel dat aan de behoeften van de gebruikers voldoet. Sophie is gespecialiseerd in informatie- en documentmanagement, waaronder de ontwikkeling van digitaliseringsprojecten in de erfgoedsector, recordsmanagement en analyse van de behoeften van de gebruiker.