Rolande Depoortere

Rolande Depoortere behaalde zowel een licentiaatsdiploma als een doctoraat in de geschiedenis aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Ze is sinds 1994 actief als archivist in het Rijksarchief en sinds 2014 staat ze aan het hoofd van de dienst “DIGI-P@T Digitale Preservatie en Toegang”. Voorheen was ze van 2006 tot 2014 hoofd van de dienst “Toezicht”. Ze was verantwoordelijk voor de coördinatie van het toezichtsproces binnen de Belgische openbare diensten en de validatie van publicaties aangaande dit proces. Dit omvatte meer dan 100 archiefselectielijsten, met inbegrip van de rechtvaardiging van het beoordelingsproces, en rapporten over audits en inspecties. Van 2001 tot 2002 stond Rolande aan het hoofd van het Rijksarchief in het arrondissement Brussel-Hoofdstad. Sinds 2010 is ze ook lid van de begeleidingscomité “Private Archiefcentra” van de Franse Gemeenschap. Ze coördineerde reeds verschillende projecten waaronder een over de geschiedenis van de instellingen in het Brussels Gewest en een aangaande de geschiedenis van de administratieve rechtscolleges in België 1830-2008. Haar specialisaties omvatten: Digitale preservatie, Records & Documents Management / Classificatie- & Descriptieschema’s / Standaardisatie / Toezicht, Controle & Advies i.v.m. archief / Audit van archiefbeheer / Selectie / Federale-Regionale-(Supra)Lokale instellingen en administraties.