001iminds

imec

Imec is de wereldleider op het gebied van onderzoek en innovatie in nano-elektronica en digitale technologieën.

Imec is gefusioneerd met het digitale onderzoeks- en incubatiecentrum iMinds tot één unieke hightech onderzoeks- en innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologieën, onder de naam imec.

IDLab, de onderzoeksgroep betrokken bij het project MADDLAIN, is een kernonderzoeksgroep van imec en een groot deel van de onderzoeksactiviteiten van IDLab zijn ingebed in de Universiteit Gent. Het onderzoek naar draadloze netwerken is een gezamenlijke activiteit tussen de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. IDLab is de integratie van de voormalige onderzoeksgroepen DSLab, IBCN en MOSAIC en telt ongeveer 300 leden (40 professoren, 50 postdocs, 200 onderzoekers, 15 ondersteunende medewerkers). De professoren leren een breed scala aan cursussen.

IDLab voert fundamenteel en toegepast onderzoek op internet technologieën en data wetenschappen. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn machine learning en data mining; semantische intelligentie; gedistribueerde intelligentie voor het IoT; cloud en big data infrastructuren; multimedia verwerking; draadloze en vaste netwerken; elektromagnetisme, RF en high-speed circuits en systemen. IDLab heeft een unieke onderzoeksinfrastructuur gebruikt in tal van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

IDLab werkt samen met vele universiteiten en onderzoekscentra wereldwijd en ontwikkelt geavanceerde technologieën in samenwerking met de industrie (R&D-centra van internationale bedrijven, Vlaanderen’s top innoverende grote bedrijven en KMO’s, evenals tal van high-tech start-ups).

Website imec

Website IDLab technology

Website IDLab Ghent University