DSCN0804

CegeSoma

logo_cegesoma

Het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij is een federaal onderzoeks- en documentatiecentrum. Het is een Belgisch kenniscentrum voor de geschiedenis van de grote politieke, sociale en culturele conflicten en breukmomenten van de twintigste eeuw. Het wil functioneren als een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten, waarbij zowel onderzoekers als belangstellenden in brede zin betrokken zijn. Thematisch staan de twee wereldoorlogen, hun oorzaken en gevolgen, ook op langere termijn, centraal. Andere conflicten en totalitaire ideologieën die de twintigste eeuwse maatschappij hebben getekend vormen de verdere aandachtspunten.

Het CegeSoma richt zich op het verwerven, bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van documentatie in de vorm van archiefstukken, bibliotheekmaterialen en audiovisuele documenten. Het verricht en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en verspreidt onderzoeksresultaten zo ruim mogelijk. Het centrum verzamelt actief archieven van personen en private instellingen. De afgelopen jaren heeft het CegeSoma ook expertise opgebouwd op het gebied van digitalisering en Digital Humanities.

Website CegeSoma