RAGent_stagiaire_1410kb

Virtual Research Environments

Onderzoek in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen is steeds onlosmakelijker verbonden met de instrumenten die zijn ontwikkeld door de nieuwe technologieën. Virtual Research Environments (VREs) of virtuele onderzoeksomgevingen worden voorgesteld als instrumenten en middelen die genetwerkte onderzoekers in staat stellen het gebruik van digitale documenten te optimaliseren en hun kennis te delen met als doel het stimuleren van interdisciplinaire benaderingen. VREs gaan verder dan digitale bibliotheken of portalen. Verschillende technologieën zoals collaborative (of virtuele) onderzoek Gemeenschappen, Web 2.0-tools en e-research tools kan een VRE vormen of kunnen potentiële componenten van een VRE zijn.

De Koninklijke Bibliotheek van België, het Rijksarchief en het CegeSoma zijn geïnteresseerd in Virtual Research Environments omdat een groot deel van hun publiek bestaat uit onderzoekers in de geesteswetenschappen. Het MADDLAIN project besteedt daarom een hoofdstuk aan toepassingen en behoeften van de wetenschappelijke publiek, niet alleen in termen van toegang tot digitale informatie, maar ook wat betreft het gebruik van gevonden documenten.