ARA_digitale-leeszaal_1030kb

E-learning

E-learning is de term die wordt gebruikt om het onderwijs en leermiddelen die elektronisch beschikbaar gesteld worden aan te duiden. Moderne e-learning platformen bieden gelaagd en volledig geïntegreerd onderwijs op afstand en interactieve communicatiemogelijkheden. Het kan het volgende aanbieden:
–    Het verschaffen van een betere toegankelijkheid tot elektronische informatiebronnen.
–    Een forumdiscussie over de materialen voor docenten en studenten.
–    Gedigitaliseerde documenten die verband houden met de lessen.
–    Tools om te helpen bij het doorzoeken van de collecties (hoe je een thesaurus gebruikt, de onderzoeksmethodologie, hoe de historische kritiek kan toepast worden op gedigitaliseerde documenten, enz.).

Het doel is om de mogelijkheden te onderzoeken voor digitale begeleiding vanuit een e-learning perspectief binnen erfgoedinstellingen zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het CegeSoma. Zo kunnen bezoekers vanop afstand, met de computer, leren wat de instellingen in hun bezit hebben, hoe ze hun bezoek best voorbereiden, op welke manier ze een zoekopdracht dienen uit te voeren, …