ARA_leeszaal_bis

Het Project

MADDLAIN heeft tot doel een analyse uit te voeren van de gebruiken en noden van de verschillende doelpublieken van de instellingen uit de pool documentatie van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (CegeSoma, Koninklijke Bibliotheek, Rijksarchief) op het vlak van digitale toegang tot collecties.

Het project bestaat uit drie componenten:

  • Een studie met als onderwerp de algemene toegang tot digitale informatie.
  • Een studie over de e-learning praktijken van universiteitsstudenten uit de geesteswetenschappen.
  • Een studie naar het gebruik van virtuele onderzoeksomgevingen door onderzoekers uit de geesteswetenschappen.

Om de problematiek van de drie componenten doeltreffend te kunnen bespreken, zullen twee soorten gegevens worden geanalyseerd:

  • Gestructureerde gegevens verkregen uit de databanken en websites van de drie instellingen.
  • Niet-gestructureerde of semigestructureerde gegevens verzameld door middel van gebruikersenquêtes en interviews. Deze zullen afgenomen worden van het algemeen publiek, universiteitsstudenten en onderzoekers.

De drie federale instellingen zullen de kennis verkregen via MADDLAIN gebruiken voor het verbeteren van hun huidige platformen en voor het promoten van nieuwe interactieve structuren voor de verspreiding van kennis (door het gebruik van e-learning) en om wetenschappelijke samenwerking te bevorderen (door het creëren van virtuele onderzoeksomgevingen).